La ofertă

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 24 Aprilie 2023 

Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe website-ul nostru și dorim să vă furnizăm câteva informații esențiale referitoare la angajamentul nostru privind securitatea și confidențialitatea datelor personale. 

Ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele personale și pentru a asigura respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Informațiile cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). 

Pentru a efectua acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, această politică de confidențialitate explică persoanelor vizate cum sunt colectate datele cu caracter personal și scopul pentru care sunt utilizate. Politica noastră de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) detaliază procedurile implicate în colectarea, prelucrarea, utilizarea și dezvăluirea datelor care sunt colectate prin intermediul site-ului nostru web.  

Website-ul https://cuptoareieftine.ro conține link-uri către alte site-uri. Nu acoperim informațiile colectate de site-uri terțe, inclusiv cele cu care am încheiat parteneriate, motiv pentru care vă recomandăm să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați. 

Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale altor site-uri web sau terțe părți. Vă încurajăm să fiți conștienți când părăsiți site-ul nostru și să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui site web care poate colecta informații personale. 

Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări.  

În completarea acestei politici, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.  

În scopul acestei Politici de confidențialitate: 

 • „Compania”/„Furnizorul” („noi”, „nouă” sau „al nostru”) se referă la  DMG Venture Capital S.R.L., cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 104BIS-106, etaj 1, camera 1,  Jud. Iași, CUI 38437119 
 • „Cookie-urile” sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt plasate pe computerul dumneavoastră, dispozitivul mobil sau orice alt dispozitiv de către un site web, care conțin, printre altele, detaliile istoricului dumneavoastră de navigare pe acel site. 
 • „Persoana vizată” înseamnă persoana fizică în viață ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate; 
 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
 • „Dispozitiv” se referă la orice dispozitiv care poate accesa website-ul nostru precum un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală; 
 • „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 
 • „Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 
 • „Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;  
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 
 • „Datele cu caracter personal” sunt orice informație care se referă la o persoană identificată sau identificabilă; 
 • „Furnizor de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care prelucrează datele în numele companiei. Se referă la companii terțe sau persoane fizice angajate de companie pentru a presta servicii legate de website sau pentru a asista compania în analizarea modului în care este utilizat website-ul; 
 • „Datele de utilizare” se referă la datele colectate automat, fie generate de utilizarea site-ului, fie din infrastructura site-ului propriu-zis (de exemplu, durata unei vizite a paginii); 
 • „Website-ul” se referă la Cuptoare Ieftine, accesibil de pe https://cuptoareieftine.ro 

I. Cine suntem noi

 1. Informații despre companie

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate (de exemplu, utilizate, stocate, transmise etc.) în concordanță cu prezenta Politică de confidențialitate de către noi, DMG VENTURE CAPITAL S.R.L,  societate comercială cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, Nr. 104bis-106, etaj 1, camera 1, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/3353/2017, Cod de Înregistrare Fiscală: RO38437119. 

Compania acționează în calitate de operator de date cu caracter personal, așa cum este definit de Regulamentul general privind protecția datelor. 

Dacă aveți întrebări, sugestii sau doriți să vă exercitați unul din drepturile prevăzute de GDPR, ne puteți contacta la adresa poștală, menționată mai sus, sau pe e-mail: [email protected] 

 1. Utilizarea website-ului

Accesând sau utilizând orice parte/funcție a website-ului https://cuptoareieftine.ro, înseamnă că vă angajați să acceptați și să respectați termenii, condițiile și politicile menționate și/sau disponibile prin hyperlink și aveți minim vârsta legală în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Dacă nu sunteți de acord cu termenii, condițiile și politicile prezentate în această documentație, atunci nu ar trebui să continuați accesarea site-ului nostru și/sau utilizarea serviciilor noastre. 

 1. Drepturi de proprietatea intelectuală

Conținutul website-ului https://cuptoareieftine.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, constituie integral proprietatea companiei DMG VENTURE CAPITAL S.R.L și sunt apărate de legile privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.  

Folosirea fără acordul companiei a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. 

Compania poate oferi utilizatorului/clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale website-urilor DMG VENTURE CAPITAL S.R.L. 

Utilizarea pe website-ul https://cuptoareieftine.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Compania nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului. 

II. Categorii de date cu caracter personal colectate

1. Date personale și de corespondență 

În cazul în care decideți să ne contactați, putem colecta o serie de informații personale. În funcție de natura corespondenței, putem colecta mai multe tipuri de informații personale precum adresa de e-mail, numele, prenumele sau conținutul unui mesaj trimis la adresa noastră de contact. 

2. Date tehnice și de utilizare 

Aceste date sunt colectate automat atunci când utilizați website-ul nostru.  

Datele de utilizare pot include informații precum: identificatorul cookie-ului (cookie ID), adresa IP a dispozitivului dvs., tipul și versiunea browser-ului, ora și data vizitei dvs., sistemul de operare și platforma, setările de fus orar, informații despre vizita dvs. (paginile web accesate în timpul navigării pe site-ul nostru, legăturile care au redirecționat vizitatorul către site-ul nostru web, datele și orele de accesare, setările de dată și limbă, obiecte Java script, mișcările mouse-ului și ale tastaturii, rezoluția ecranului și alte date de diagnosticare). 

De asemenea, putem colecta informații pe care browser-ul dumneavoastră le trimite ori de câte ori vizitați website-ul nostru sau accesați site-ul prin intermediul unui dispozitiv mobil. 

III. Cum colectăm date despre dumneavoastră 

În general, datele personale pe care le colectăm sunt obținute din următoarele surse: 

 • Direct de la dumneavoastră 

Vom colecta informațiile transmise către noi atunci când ne trimiteți un e-mail cu o întrebare/sugestie/solicitare la adresa noastră de contact. 

 • De la terțe părți 

Putem colecta date cu caracter personal prin intermediul unor terțe părți care fac acest lucru automat, în numele nostru, atunci când accesați site-ul nostru web. Folosim cookie-uri și tehnologii de urmărire similare pentru a urmări activitatea de pe website-ul nostru și pentru a stoca anumite informații. Tehnologiile pe care le folosim pot include: 

 • Cookie-uri/cookie-uri de browser. Un cookie este un fișier mic plasat pe dispozitivul dvs. Puteți solicita browserului dumneavoastră să refuze toate cookie-urile sau să indice când este trimis un cookie. Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza anumite părți ale serviciului nostru. Cu excepția cazului în care ați ajustat setarea browserului astfel încât acesta să refuze cookie-urile, serviciul nostru poate folosi cookie-uri. 

Cookie-urile neesențiale nu sunt utilizate fără consimțământul dumneavoastră (temei legal: art. 6 alin. (1) lit. a) al Regulamentului (UE) 2016/679). 

Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri, precum și despre cum puteți șterge cookie-urile și dezactiva urmărirea accesând Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe site-ul nostru. 

 • Folosim Google reCAPTCHA, un serviciu oferit de Google Inc. („Google”). reCAPTCHA este folosit pentru a verifica dacă datele introduse pe site-ul nostru web au fost introduse de un om sau de un program automat. Pentru a face acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe automat de îndată ce vizitatorul site-ului intră pe site. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, cât timp a stat vizitatorul pe site sau mișcările mouse-ului efectuate de utilizator). Datele colectate în timpul analizei vor fi transmise către Google. Prelucrăm datele pe baza interesului nostru legitim de a ne proteja site-ul de accesarea cu crawlere automată abuzivă și de spam (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR). 

Pentru mai multe informații despre Google reCAPTCHA, vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile. 

 • Google Analytics este, de asemenea, un element al site-ului web, fiind un instrument de analiză și măsurare trafic web. Prin utilizarea cookie-urilor, Google Analytics colectează și stochează date precum: timpul vizitei, paginile vizitate, timpul petrecut pe fiecare pagină a site-ului, adresa IP, tipul de dispozitiv, sistemul de operare, browser-ul utilizat pentru accesarea site-ului, timpul de încărcare al paginilor; site-ul de pe care utilizatorul a ajuns pe site-ul nostru; marca dispozitivului mobil; tipul de selector utilizat pe dispozitivul mobil (mouse, joystick, ecran tactil etc.); rezoluția ecranului; capacitatea ecranului de a procesa culorile; versiune flash; limba browser-ului; furnizorul de servicii de internet; vârsta vizitatorului (raportată pe categorii: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65); sex; interesele vizitatorilor (raportate în diverse categorii și subcategorii); căutările vizitatorului în interiorul site-ului; ID client – un șir alfanumeric atribuit fiecărui vizitator al site-ului web. 

 Puteți instala un add-on la browser, furnizat de Google, pentru a renunța la Google Analytics. Add-on disponibil la adresa: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en 

IV. Cum utilizăm datele cu caracter personal

 Datele dumneavoastră personale pot fi folosite de noi în următoarele scopuri: 

1. Pentru a furniza, menține și monitoriza utilizarea website-ului nostru  

Baza legală pe care ne bazăm pentru a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal este executarea unui contract și interesul nostru legitim de a asigura calitatea serviciilor noastre, de a ne cunoaște vizitatorii și de a asigura executarea adecvată a contractului, precum și documentarea unei astfel de performanțe [articolul 6 lit. b) și f) din GDPR]. 

2. Pentru a gestiona solicitările dumneavoastră, atunci când interacționați cu noi prin intermediul canalelor de contact disponibile pe site 

Dacă interacționați cu noi folosind datele de contact disponibile în paginile website-ului, vom folosi datele dvs. de contact și datele pe care ni le comunicați pentru a vă oferi diverse informații, pentru a soluționa situația semnalată și pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile pe care le oferim. 

Temeiul legal pe care ne bazăm pentru a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a gestiona cererile, reclamațiile sau recomandările utilizatorilor site-ului nostru și de a păstra dovezi adecvate pentru a ne apăra drepturile și interesele [articolul 6 alineatul 1 litera f) GDPR]. 

3. Pentru a asigura protecția utilizatorilor și a website-ului împotriva mesajelor spam și a altor tipuri de conținut nedorit   

Pe acest site web folosim furnizori de servicii de securitate precum serviciile Captcha pentru a evita intrările non-umane și automate. 

Temeiul legal pe care ne bazăm pentru a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a proteja reputația site-ului nostru web și de a sprijini funcționarea corectă a acestuia [articolul 6 alineatul 1 litera f) GDPR]. 

4. Pentru tranzacții de afaceri 

Putem partaja sau transfera informațiile dumneavoastră personale în timpul negocierilor cu privire la orice fuziune, vânzare a părților sociale ale companiei, finanțarea sau achiziționarea întregii sau a unei părți din afacerea noastră de către o altă companie. Temeiul legal pe care ne bazăm pentru a dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim [articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR]. 

5. Pentru alte scopuri 

Putem folosi informațiile dumneavoastră în alte scopuri, cum ar fi în scop de analiză a datelor, identificarea tendințelor de utilizare, colectarea informațiilor demografice generale, evaluarea și îmbunătățirea site-ului nostru web și a experienței dumneavoastră, păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor. Temeiurile legale pe care ne bazăm pentru a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal sunt: consimțământul dumneavoastră [articolul 6 alin. 1 lit. a) GDPR]; interesul nostru legitim de a dezvolta și îmbunătăți site-ul nostru web și de a ne cunoaște mai bine utilizatorii site-ului [articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR].  

V. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Compania depune constant eforturi pentru a se asigura că și furnizorii externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor. 

Putem partaja informațiile dumneavoastră personale cu: 

 • Furnizorii de servicii, procesatorii, contractorii sau cu alte persoane/entități care efectuează diverse sarcini pe site-ul nostru în interesul nostru, respectiv întreținerea, analiza datelor și găzduirea datelor 
 • Platformele de marketing afiliat Profitshare și 2performant 

Structura serviciului furnizat de Profitshare și 2performant implică redirecționarea vizitatorilor care accesează cuptoareieftine.ro prin intermediul accesării de către vizitatori a unor linkuri web personalizate publicate pe website. Prin arhitectura tehnică a serviciului, aceste platforme de marketing afiliat colectează anumite informații generate în urma interacțiunii dintre, pe de o parte, website-ul nostru și serviciul lor, și, pe de altă parte, dintre dumneavoastră (vizitatorul) și website-ul nostru. Aceste date vizează: adresa dumneavoastră IP (în format anonimizat), data și ora acțiunii de redirecționare, tipul de dispozitiv și de browser utilizat, adresa URL de trimitere, adresa URL pe care ați fost redirecționat. 

Dacă, într-o anumită perioadă de timp, plasați o comandă pe site-ul comerciantului către care ați fost redirecționat, platforma de marketing mai poate colecta și următoarele date: ID-ul comenzii, valoarea și descrierea acesteia. 

Mai multe detalii referitoare la procesul de colectare a datelor de către aceste platforme găsiți aici (politica de confidențialitate 2performant) și aici (politica de confidențialitate profitshare). 

 • Membri ai grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică 
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă datele sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare 
 • Alte companii (în timpul negocierilor cu privire la orice fuziune, vânzare a părților sociale ale companiei, finanțarea sau achiziționarea întregii sau a unei părți din afacerea noastră de către o altă companie) 

VI. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Compania va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în prezenta politică de confidențialitate, după care vom dezidentifica informațiile prin eliminarea identificatorilor unici sau agregarea datelor. 

Compania va păstra datele de utilizare în scopuri de analiză internă. Datele de utilizare sunt, în general, păstrate pentru o perioadă de timp de până la 1 an cu excepția cazului în care aceste date sunt utilizate pentru a consolida securitatea sau pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului nostru web sau suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm aceste date pentru perioade mai lungi de timp. După finalizarea perioadei de păstrare a datelor, datele dvs. vor fi șterse. În cazul în care vom considera că aceste date ne-ar putea ajuta în îmbunătățirea calității produselor sau serviciilor vom continua utilizarea acestor date doar după anonimizarea ireversibilă a acestor date. 

De asemenea, vom păstra și folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse perioade de timp: (i) în măsura în care este necesar pentru a ne conforma cerințelor legale (conform termenilor de stocare stabiliți prin lege); (ii) în temeiul interesului legitim al organizației de a dovedi facilitarea drepturilor persoanelor vizate și pentru apărarea drepturilor noastre în eventualitatea unei dispute (termen de stocare de până la 4 ani). 

În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, acestea vor fi păstrate în evidențele noastre doar atâta timp cât consimțământul este menținut. 

VII. Securitatea datelor 

Compania acordă o atenție sporită protejării datelor dumneavoastră și aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, corespunzătoare pentru riscurile și categoriile de date protejate. 

În special, compania protejează datele împotriva partajării sau dezvăluirii lor unor persoane neautorizate, a preluării lor de o persoană neautorizată, a prelucrării lor cu încălcarea legilor aplicabile precum și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii datelor. 

Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că, din păcate, nicio transmisie de date nu este 100% sigură. 

În cazul în care suspectați încălcarea confidențialității datelor dvs., vă rugăm să ne contactați imediat la adresa: [email protected] 

VIII. Prelucrarea datelor minorilor 

Compania nu colectează prin intermediul site-ului cu bună știință informații de la minori sub 18 ani. Accesarea și utilizarea site-ului de către minori reprezintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea site-ului nostru de către minorul aflat în întreținere.  

De asemenea, dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentantului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.  

IX. Transferuri internaționale de date 

Datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate la punctul de lucru ale companiei, aflat pe teritoriul României, precum și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.  

Datele cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajăm furnizori de servicii (de exemplu: furnizori de servicii cloud, hosting, data analysis). Așadar, compania partajează date cu caracter personal cu parteneri care își desfășoară activitatea atât în interiorul, cât și în afara Spațiului Economic European („SEE”), respectiv Statele Unite ale Americii și Canada. 

Aceste țări pot avea reguli de protecție a datelor care sunt diferite de cele din țara dvs. Cu toate acestea, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice astfel de transferuri respectă legile aplicabile privind protecția datelor și că datele dvs. cu caracter personal rămân protejate conform standardelor descrise în această politică de confidențialitate. În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele dvs. personale. 

În cazul în care legislația aplicabilă ne cere să ne asigurăm că un transfer internațional de date este guvernat de un mecanism de transfer de date, utilizăm unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:  

 • Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie; 
 • Verificarea faptului că destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii; 
 • De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat măsuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente. Rolul acestor măsuri este de a oferi garanții suplimentare persoanelor vizate că transferul de date în baza clauzelor contractuale standard sau a regulilor corporatiste obligatorii oferă un nivel de protecție echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene. 

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”), toate statele membre ale Uniunii Europene asigură o protecție uniformă a datelor cu caracter personal și a vieții private. Acest lucru se aplică și în țările SEE. Datele personale pot fi astfel transmise liber în această zonă, fără nicio restricție. 

X. Drepturile persoanelor vizate

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm.  

Noi vă respectăm drepturile și vă asigurăm că ținem cont în mod corespunzător de interesele dvs. 

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele: 

Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul de a fi informat gratuit, la cerere, cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale. 

Dreptul de acces la date: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă (nu) sunt colectate direct de la dvs. și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru solicitări abuzive.   

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectivă în orice moment. 

Dreptul la rectificare a datelor: În cazul în care observați că deținem date cu caracter personal eronate, ne puteți solicita în orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.  

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor. 

Dreptul la portabilitatea datelor: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract.  

Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care: 

 • datele dvs. nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate; 
 • vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal; 
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; 
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

        Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: 

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea acelor date de către noi; 
 • în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor; 
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

Dreptul de a vă opune prelucrării – Aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing direct. Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pe baza intereselor legitime sau a unei sarcini desfășurate în interes public, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod. Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime pentru prelucrare. 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate. 

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la Autoritatea  Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru protecția datelor (B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, cod poștal 010336, telefon 0318.059211, adresă de e-mail: [email protected]);    

Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive privind dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.  

Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificăm datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiteți. În astfel de cazuri, dacă nu furnizați informații suplimentare care sa permită identificarea dvs., nu vom fi în măsură să dăm curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune. 

Exercitarea drepturilor dvs. 

Pentru a exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, în scris, la adresa de e-mail: [email protected] 

XI. Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele de confidențialitate ale site-ului nostru web, indiferent dacă sunteți rezident al Uniunii Europene sau al SEE, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la următoarele adrese: 

 • DMG VENTURE CAPITAL S.R.L 
 • Sediul social în Iași, Calea Chișinăului, Nr. 104bis-106, etaj 1, camera 1, județul Iași 
 • E-mail: [email protected] 

 

Search