La ofertă

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 24 Aprilie 2023 

1. INTRODUCERE 

 Termenii și Condițiile guvernează accesul și utilizarea website-ului https://cuptoareieftine.ro și reprezintă un acord juridic cu caracter obligatoriu ce operează între dumneavoastră și companie (în calitate de părți ale acordului). Acești termeni stabilesc drepturile și obligațiile tuturor persoanelor care utilizează website-ul (denumite în continuare „utilizator“). 

 Accesul și utilizarea website-ului sunt condiționate de acceptarea și respectarea Termenilor și Condițiilor („Termenii”). Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor Termeni și Condiții, atunci vă recomandam să părăsiți website-ul.  

 Furnizorul poate modifica sau completa termenii și condițiile. Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea pe site-ul web. 

 https://cuptoareieftine.ro nu este un magazin online și nu este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate de parteneri, inclusiv prețurile, descrierile produselor, dimensiunile, disponibilitatea sau corectitudinea imaginilor. Înainte de fiecare achiziție, vă recomandăm să revizuiți datele de pe site-ul magazinului online la care ați fost redirecționat(ă). Toate produsele oferite sunt supuse condițiilor stabilite de terți, website-ul https://cuptoareieftine.ro nefiind responsabil pentru acestea. 

 Accesul și utilizarea de către dumneavoastră a website-ului sunt, de asemenea, condiționate de acceptarea și respectarea Politicii de confidențialitate a companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați website-ul și vă informează cu privire la drepturile dumneavoastră și la modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza serviciul nostru. 

2. DEFINIȚII 

În scopul parcurgerii cu ușurință a Termenilor, cuvintele de mai jos vor avea următorul înțeles: 

 • „Compania”/„Furnizorul” („noi”, „nouă” sau „al nostru”) se referă la  DMG Venture Capital S.R.L., cu sediul în Iași, Calea Chișinăului, nr. 104BIS-106, etaj 1, camera 1,  Jud. Iași, CUI 38437119 
 • „Dispozitivul” se referă la orice dispozitiv care poate accesa website-ul nostru precum un computer, un telefon mobil sau o tabletă. 
 • „Serviciul” se referă la website. 
 • „Termenii și Condițiile” („Termenii”) se referă la aceste prevederi care alcătuiesc întregul acord sau contract încheiat între dumneavoastră și companie, în vederea utilizării website-ului. 
 • Terțe părți/persoane se referă la orice persoană fizică sau juridică, entitate sau autoritate care nu figurează ca parte în contractul sau angajamentul intervenit între două părți, dar care poate avea drepturi sau obligații izvorâte din astfel de acte. 
 • Website-ul se referă la https://cuptoareieftine.ro 
 • Prin „Dumneavoastră” înțelegem orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică/entitatea juridică care accesează și utilizează website-ul nostru. 

3. DESCRIEREA SERVICIULUI. UTILIZAREA DE LINK-URI EXTERNE  

Compania își propune să prezinte utilizatorului o gamă largă de oferte pentru cuptoare, plite, hote și aragazuri, în vederea achiziționării produsului dorit la cel mai mic preț. 

Pentru o listă completă a rezultatelor, căutăm după numele și descrierea produselor, printr-o mulțime de oferte furnizate de către comercianți. Vom afișa rezultatele căutării de produs în funcție de relevanța rezultatului. Dacă aveți întrebări cu privire la rezultatele căutării noastre, întâmpinați erori sau găsiți o încălcare a drepturilor de marcă înregistrată ca urmare a listării rezultatelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: [email protected] 

În vederea prezentării într-o manieră optimă a produselor, website-ul nostru conține link-uri (sau puteți fi trimis prin intermediul site-ului) către alte website-uri afiliate sau conținut aparținând sau provenind de la terți, alte link-uri către diverse site-uri web sau alte reclame.  Prin intermediul acestora, vom primi un comision de afiliere pentru orice achiziții făcute de dumneavoastră pe website-ul afiliat folosind astfel de linkuri. Dumneavoastră nu plătiți nimic în plus pentru produsul dorit, urmând ca partenerul să ne plătească din prețul pe care îl cere. 

Platformele de marketing afiliat la care am apelat sunt 2performant și Profitshare. În majoritatea cazurilor, link-uri menționate anterior sunt vizibile la mouse-over, începând cu 2performant sau profitshare.ro. Mai multe informații referitoare la platformele de marketing afiliat utilizate găsiți aici (2performant) sau aici (profitshare). 

Site-urile web sau serviciile terțe accesate astfel nu sunt deținute sau controlate de companie. Când părăsiți website-ul https://cuptoareieftine.ro fie prin intermediul unui link pe site, fie prin intermediul browserului dvs. web, al dispozitivului mobil sau al altor instrumente de navigare, informațiile pe care le vizualizați nu sunt furnizate de noi. 

Menționăm faptul că astfel de legături externe nu sunt cercetate, monitorizate sau verificate de adecvare, validitate, disponibilitate sau completitudine de către noi.  

 Nu garantăm, nu susținem și nu ne asumăm responsabilitatea pentru acuratețea sau fiabilitatea oricărei informații oferite de site-uri web terțe.  

 Nu vom fi părți și/sau nu vom fi în niciun fel răspunzători, direct sau indirect, pentru niciun bun, servicii, informații, resurse și/sau conținut disponibil pe/prin intermediul oricărui site web sau servicii terțe, pentru orice tranzacții sau comunicări pe care le puteți avea cu terți sau pentru orice prejudiciu, daune sau pierderi cauzate/presupuse a fi cauzate de/în legătură cu oricare dintre cele de mai sus sau pentru utilizarea sau încrederea dvs. în materialele, conținutul sau practicile comerciale ale oricărei terțe părți. 

 Compania nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii terțe. Vă recomandăm să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați. 

4. LICENȚĂ 

Dacă nu se specifică altfel, https://cuptoareieftine.ro, licențiatorii și/sau furnizorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru tot conținutul de pe website. Pentru claritate, prin conținut se înțelege tot conținutul accesibil în orice moment. Conținutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, imagini, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a companiei sau a partenerilor afiliați, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

Compania vă oferă o licență limitată, personală, neexclusivă și netransferabilă pentru a utiliza conținutul și acest serviciu, în fiecare caz exclusiv pentru uz personal. Această licență se supune respectării de către dumneavoastră a acestor Termeni. Sunteți de acord să nu faceți nicio utilizare comercială a serviciului sau a oricărui conținut. 

Nu aveți alte drepturi asupra serviciului sau asupra oricărui conținut în afară de licența menționată mai sus. Este interzisă modificarea, editarea, copierea, duplicarea, (re)distribuirea, reproducerea/republicarea, vinderea, închirierea, împrumutul, crearea de derivate, efectuarea de inginerie inversă, modificarea, îmbunătățirea, acordarea accesului sau utilizarea în alt mod a serviciilor sau a conținutului în scopuri comerciale. 

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres în acești Termeni. 

Licența menționată mai sus va expira instantaneu dacă încălcați oricare dintre acești Termeni. 

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea DMG Venture Capital S.R.L. sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.  

 Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu este permisă modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.  

 Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite, colectiv, „Mărci”) ce apar pe acest website aparțin DMG Venture Capital S.R.L.  Compania îşi va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege. 

6. INTERDICȚII 

Accesul la website îi este permis oricărui utilizator. Pentru motive justificate, furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului la conținutul website-ului în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității utilizatorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel compania. 

Utilizatorul nu poate utiliza mecanisme, instrumente, programe de calculator sau proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării echipamentelor furnizorului, securității internetului sau a altor utilizatori de internet. 

Utilizatorul nu poate desfășura activități orientate spre împiedicarea sau restricționarea funcționării serverului furnizorului pe care acestea operează serviciile sau să efectueze alte atacuri la acest server, cu sau fără asistență în astfel de activități din partea unor terți. În special, serverul furnizorului pe care acesta operează serviciul nu poate fi încărcat cu solicitări automate. 

Furnizorul nu este obligat să presteze serviciile în cazul în care prestarea acestora este împiedicată de probleme din partea clientului sau a unor terțe părți. Furnizorul de servicii nu trebuie să presteze serviciile în special în cazul unui deficit de furnizare a energiei electrice, defecțiuni în rețeaua de date, alte defecțiuni cauzate de terțe părți sau intervenții de forță majoră. 

Pe parcursul furnizării serviciilor pot apare întreruperi intermitente, restricții temporare, întreruperea sau degradarea calității serviciilor. 

7. RĂSPUNDERE

Deși depunem toate eforturile pentru a oferi acces la website și la serviciile acestuia unui număr cât mai mare de utilizatori, având în vedere diversitatea tehnică a dispozitivelor hardware, sistemelor de operare și a altor specificații tehnice, nu putem garanta compatibilitatea și funcționarea corectă a tuturor dispozitivelor și sistemelor operaționale utilizate de dumneavoastră.  

Este exclusă răspunderea pentru buna funcționare a website-ului și disponibilitatea oricărui serviciu. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza accesul la serviciul nostru în orice moment din motive care nu pot fi controlate în mod rezonabil. 

Nu putem fi trași la răspundere pentru nicio disfuncționalitate sau dificultate în utilizarea oricărui serviciu al website-ului cauzată de funcționarea dispozitivelor IT utilizate de dumneavoastră, întreruperi de curent, defecțiuni ale rețelei de comunicații și alte probleme tehnice legate de echipamentele/serviciile furnizate direct de către terți și pentru care nu suntem responsabili. 

De asemenea, pot exista erori, greșeli sau inexactități în conținutul publicat pe website. Nu oferim niciun fel de garanții cu privire la securitatea, disponibilitatea, actualitatea, corectitudinea sau integritatea serviciului sau conținutului disponibil. 

În măsura permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru: 

 • Daune materiale de orice fel rezultate din accesarea sau utilizarea website-ului; 
 • Acces neautorizat la sau utilizarea serverelor noastre și/sau a tuturor informațiilor stocate pe acestea; 
 • Comportament defăimător, ofensator sau ilegal al oricărei terțe părți; 
 • Pierderi sau daune indirecte, punitive, incidentale sau consecutive care decurg din/în orice fel legate de accesul/utilizarea serviciului sau de întârzierea sau incapacitatea de a accesa, afișa sau utiliza serviciul; 
 • Orice viruși informatici, software, produse și servicii obținute prin intermediul website-ului sau care decurg din accesul sau utilizarea website-ului. 

Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră, în niciun caz și pentru nicio pierdere sau pagubă de orice fel suferită ca urmare a utilizării site-ului sau bazării pe orice informații furnizate pe site. Utilizarea site-ului și încrederea dumneavoastră în orice informații de pe website sunt pe propriul risc. 

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Compania se obligă să respecte prevederile legale privind protecția datelor. În special, se face referire în acest context la Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) aplicabil. 

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor numai în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor, în conformitate cu cerințele de limitare a prelucrării în funcție de scop și de minimizare a datelor. În consecință, datele utilizatorului vor fi prelucrate dacă există permisiunea legală, în special dacă datele sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, dacă sunt necesare pentru satisfacerea intereselor legitime ale companiei sau dacă a fost dat consimțământul. 

 Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care completează Termenii și Condițiile. 

9. FOLOSIREA COOKIE-URILOR 

Site-ul nostru web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt informații sub formă de fișiere, cantități mici de date, care sunt transferate de pe serverul nostru web sau serverele web ale terților către browser-ul utilizatorului și stocate acolo pentru a fi recuperate ulterior. Acestea servesc pentru a face utilizarea site-ului web mai ușoară și mai convenabilă pentru vizitator sau pentru a activa anumite funcții. 

Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim și opțiunile dvs. în ceea ce le privește, vă rugăm parcurgeți Politica noastră privind cookie-urile. Această politică explică cum să controlați cookie-urile și cum vă puteți opune colectării și procesării datelor prin aceste tehnologii. 

10. FORȚA MAJORĂ 

Niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. 

 Sunt incluse în această categorie evenimente precum (dar fără a se limita la): 

a) război (declarat sau nu), conflict armat sau amenințarea serioasă cu acestea (incluzând, dar nu limitat la atac ostil, blocadă, embargo militar), ostilități, invazie, act al unui inamic străin, mobilizare militară extensivă;

b) război civil, răscoală sau revoluție, putere militară sau nelegitimă, insurecție, tulburare sau dezordine civilă, violență în masă, act de nesupunere civilă;

c) act de terorism, sabotaj sau piraterie;

d) act al autorității, legal sau ilegal, achiesarea la orice lege sau ordin guvernamental, reglementare sau directivă, stare excepțională, expropriere, achiziție forțată, sechestrarea fabricilor, rechiziție, naționalizare;

e) eveniment natural, flagel, epidemie, dezastru natural precum, dar nu limitat la, furtună violentă, ciclon, taifun, uragan, tornadă, viscol, cutremur de pământ, activitate vulcanică, alunecare de teren, maree înaltă, tsunami, inundație, pagubă sau distrugere produsă de trăsnet, secetă;

f) explozie, incendiu, distrugerea mașinilor, echipamentelor, fabricilor și a altor feluri de instalații, întrerupere prelungită a transporturilor, telecomunicațiilor sau curentului electric;

g) conflict de muncă generalizat precum, dar nu limitat la boicot, grevă și închidere a întreprinderii, reducere a ritmului de lucru, ocuparea fabricilor și

 Aceste evenimente conduc la excluderea răspunderii și în situația în care apar la nivelul subcontractanților, furnizorilor și subcontractanților acestora. 

În caz de forță majoră, vă vom informa în termen de maximum cinci (5) zile de la producere și vă vom comunica dovada emisă de autoritățile competente în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producere. De asemenea, vă vom informa despre încetarea acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile de la încetarea situației respective. 

11. APLICAREA PREZENTELOR DISPOZIȚII 

Compania, în calitate de furnizor al serviciului, își rezervă dreptul de a suspenda sau bloca accesul dumneavoastră la website-ul https://cuptoareieftine.ro  în întregime sau parțial, temporar sau permanent, pentru orice încălcare sau suspiciune de încălcare a prezentelor dispoziții. 

Luând în considerare tipul de încălcare a acestor termeni, ne rezervăm dreptul de a raporta autorităților competente respectiva încălcare, autorul încălcării, precum și alte date care ar putea contribui la sancționarea persoanei/entității responsabile. 

12. DESPĂGUBIRI 

Compania (precum și membrii, angajații, partenerii, consultanții, contractanții, afiliații și succesorii noștri) nu își asumă nicio răspundere, în niciun caz, pentru procesele, acțiunile, procedurile și pretențiile terților formulate împotriva dumneavoastră. Veți suporta integral toate daunele și cheltuielile (inclusiv taxele legale) care decurg din sau sunt legate de: 

 1. utilizarea sau accesarea în mod eronat a website-ului și conținutului său; 
 2. încălcarea de către dumneavoastră a oricăruia dintre acești Termeni; 
 3. încălcarea de către dumneavoastră a legilor și reglementărilor aplicabile; 
 4. orice pretenție potrivit căreia orice informație furnizată de către dumneavoastră în legătură cu website-ul și conținutul său a cauzat prejudicii sau a încălcat în alt mod drepturile unei terțe persoane, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală ale terților, dreptul la confidențialitate sau publicitate; 
 5. orice dispută pe care o aveți cu orice terță parte legată de sau în legătură cu website-ul sau conținutul său. 

13. LEGEA APLICABILĂ. JURISDICȚIA 

Dispozițiile din prezenții Termeni sunt supuse legii române.  

În cazul unor eventuale litigii apărute între companie și utilizatori, se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabilă a acestora.  Dacă Părțile nu ajung la o înțelegere, atunci acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe teritoriul României. 

 

14. MODIFICAREA WEBSITE-ULUI SAU A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR 

Putem modifica și îmbunătăți periodic website-ul și/sau serviciile furnizate prin intermediul acestuia. Putem adăuga sau elimina funcționalități sau caracteristici ale site-ului.  

De asemenea, putem suspenda sau înceta parțial sau integral, temporar sau definitiv, funcționarea website-ului. 

Cu cel puțin 15 zile înainte de orice modificare a Termenilor și Condițiilor (de exemplu, pentru a corespunde modificărilor aduse legislației sau serviciilor furnizate de noi), vom publica o notificare pe site cu privire la modificarea Termenilor. Informațiile vor acoperi prevederile care urmează a fi modificate și data la care versiunea actualizată a Termenilor va intra în vigoare prin publicare în conformitate cu prevederile de mai sus. Vă rugăm să verificați frecvent site-ul web pentru a fi la curent cu toate actualizările privind Termenii și condițiile. 

 Continuarea utilizării site-ului web după expirarea acestor termeni este considerată acceptarea modificărilor relevante. 

 Perioada minimă de preaviz de 15 zile nu se aplică dacă: 

 • modificarea face obiectul unei dispoziții legale în temeiul căreia există obligația de a modifica Termenii;
 • modificarea trebuie implementată pentru a face față unei amenințări neprevăzute și iminente la adresa protecției website-ului sau a utilizatorilor împotriva fraudei, malware, spam, încălcări ale securității datelor sau alte riscuri de securitate cibernetică.

15. DISPOZIȚII FINALE 

Nu puteți cesiona drepturile și obligațiile acordate în acești Termeni fără acordul nostru scris. Compania poate atribui drepturile și obligațiile stabilite conform acestui set de termeni unor terți. 

Dacă orice termen sau prevedere din acești Termeni și Condiții sau orice document inclus sau la care se face referire în acești termeni este considerat de către o instanță competentă ca fiind contrar legii, termenul sau documentul respectiv va fi eliminat, iar restul prevederilor nu vor fi afectate. Fiecare prevedere a politicii va fi valabilă și aplicabilă în măsura permisă de lege. 

Acest set de termeni guvernează relația dintre dumneavoastră și noi. Cu toate acestea, nicio prevedere nu poate interpretată în sensul stabilirii între Părți a unei relații de tip parteneriat, asociere în participațiune, sau a unei relații de tip angajat-angajator între dvs. și noi.  

Niciuna dintre părți nu va avea niciun drept, putere sau autoritate, expresă sau implicită, de a o reprezenta legal pe cealaltă. 

16. CONTACT

Dacă aveți întrebări referitoare la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese: 

 • DMG Venture Capital SRL 
 • Sediu social: Calea Chișinăului, nr. 104BIS-106, etaj 1, camera 1, Iași, jud. Iași. 
 • E-mail: [email protected] 
Search